Parasitemi (Parasitemia)

Parasitemi

Förekomsten av parasiter (särskilt malariala parasiter) i blod. (Dorland, 27:e uppl)

Förklaring på engelska

The presence of parasites (especially malarial parasites) in the blood. (Dorland, 27th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Parasitemias

Svensk term Parasitemi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Parasitemias
Engelsk term Parasitemia
MESH ID D018512

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.