Parathormon typ 1-receptor (Receptor, Parathyroid Hormone, Type 1)

Parathormon typ 1-receptor

En bisköldkörtelhormonreceptorsubtyp som känner igen både PARATYROIDHORMON och PARATYROIDHORMONRELATERAT PROTEIN. Det är en G-proteinkopplad receptor som uttrycks vid höga nivåer i BONE och i NJURE.

Förklaring på engelska

A parathyroid hormone receptor subtype that recognizes both PARATHYROID HORMONE and PARATHYROID HORMONE-RELATED PROTEIN. It is a G-protein-coupled receptor that is expressed at high levels in BONE and in KIDNEY.

Synonym, svenska: Receptor, parathormon typ 1

Synonym, engelska: PTH-PTHrP Receptor; PTH PTHrP Receptor; Receptor, PTH-PTHrP; PTH-Related Peptide Receptor; PTH Related Peptide Receptor; Receptor, PTH-Related Peptide; PTH-Related Protein Receptor; PTH Related Protein Receptor; Receptor, PTH-Related Protein; PTHLP Receptor; Receptor, PTHLP; PTHrP Receptor; Receptor, PTHrP; Parathyroid Hormone Receptor Type I; Receptor, Parathyroid Hormone-Like Peptide; Parathyroid Hormone-Like Peptide Receptor; Parathyroid Hormone Like Peptide Receptor; Parathyroid Hormone Receptor 1; Parathyroid Hormone Receptor Type 1; Parathyroid Hormone Receptor; Receptor, Parathyroid Hormone; Parathyroid Hormone-Related Peptide Receptor; Parathyroid Hormone Related Peptide Receptor

Svensk term Parathormon typ 1-receptor
Synonym på svenska Receptor, parathormon typ 1
Synonym på engelska PTH-PTHrP Receptor; PTH PTHrP Receptor; Receptor, PTH-PTHrP; PTH-Related Peptide Receptor; PTH Related Peptide Receptor; Receptor, PTH-Related Peptide; PTH-Related Protein Receptor; PTH Related Protein Receptor; Receptor, PTH-Related Protein; PTHLP Receptor; Receptor, PTHLP; PTHrP Receptor; Receptor, PTHrP; Parathyroid Hormone Receptor Type I; Receptor, Parathyroid Hormone-Like Peptide; Parathyroid Hormone-Like Peptide Receptor; Parathyroid Hormone Like Peptide Receptor; Parathyroid Hormone Receptor 1; Parathyroid Hormone Receptor Type 1; Parathyroid Hormone Receptor; Receptor, Parathyroid Hormone; Parathyroid Hormone-Related Peptide Receptor; Parathyroid Hormone Related Peptide Receptor
Engelsk term Receptor, Parathyroid Hormone, Type 1
MESH ID D044168

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.