Parathormon typ 2-receptor (Receptor, Parathyroid Hormone, Type 2)

Parathormon typ 2-receptor

En subtyp av parathormonreceptorreceptor som finns i HJÄRNAN och BUKSPOTTKÖRTELN. Det är en G-proteinkopplad receptor med en ligandspecificitet som varierar mellan homologer från olika arter.

Förklaring på engelska

A parathyroid hormone receptor subtype found in the BRAIN and the PANCREAS. It is a G-protein-coupled receptor with a ligand specificity that varies between homologs from different species.

Synonym, svenska: Receptor, parathormon typ 2

Synonym, engelska: PTH-2 Receptor; PTH 2 Receptor; Receptor, PTH-2; PTH2 Receptor; Receptor, PTH2; Parathyroid Hormone Receptor 2

Svensk term Parathormon typ 2-receptor
Synonym på svenska Receptor, parathormon typ 2
Synonym på engelska PTH-2 Receptor; PTH 2 Receptor; Receptor, PTH-2; PTH2 Receptor; Receptor, PTH2; Parathyroid Hormone Receptor 2
Engelsk term Receptor, Parathyroid Hormone, Type 2
MESH ID D044183

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.