Pasteurella pneumotropica (Pasteurella pneumotropica)

Pasteurella pneumotropica

En art av gramnegativa bakterier i släktet PASTEURELLA, som finns i NASOFARYNX hos normala MARSVIN; RÅTTOR; HAMSTRAR; MÖSS; HUNDAR; och KATTER. När det är förknippat med sjukdom är det vanligtvis en sekundär inkräktare. Enstaka infektioner har rapporterats hos människa.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative bacteria in the genus PASTEURELLA, found in the NASOPHARYNX of normal GUINEA PIGS; RATS; HAMSTERS; MICE; DOGS; and CATS. When associated with disease, it is usually a secondary invader. Occasional infections have been reported in humans.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Pasteurella pneumotropica
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Pasteurella pneumotropica
MESH ID D044142

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.