Patientcentrerad vård (Patient-Centered Care)

Patientcentrerad vård

Design av patientomhändertagande där institutionella resurser och personal är organiserade kring patienter snarare än runt specialiserade avdelningar. (Från Sjukhus 1993 Feb 5; 67 (3) :14)

Förklaring på engelska

Design of patient care wherein institutional resources and personnel are organized around patients rather than around specialized departments. (From Hospitals 1993 Feb 5;67(3):14)

Synonym, svenska: Patienten i centrum; Patientfokuserad vård; Patientorienterad vård; Personcentrerad vård; Patientcentrerad omvårdnad

Synonym, engelska: Care, Patient-Centered; Patient Centered Care; Person-Centered Care; Care, Person-Centered; Cares, Person-Centered; Person Centered Care; Person-Centered Cares; Patient-Focused Care; Care, Patient-Focused; Patient Focused Care; Nursing, Patient-Centered; Nursing, Patient Centered; Patient-Centered Nursing; Patient Centered Nursing; Medical Home; Home, Medical; Homes, Medical; Medical Homes

Svensk term Patientcentrerad vård
Synonym på svenska Patienten i centrum; Patientfokuserad vård; Patientorienterad vård; Personcentrerad vård; Patientcentrerad omvårdnad
Synonym på engelska Care, Patient-Centered; Patient Centered Care; Person-Centered Care; Care, Person-Centered; Cares, Person-Centered; Person Centered Care; Person-Centered Cares; Patient-Focused Care; Care, Patient-Focused; Patient Focused Care; Nursing, Patient-Centered; Nursing, Patient Centered; Patient-Centered Nursing; Patient Centered Nursing; Medical Home; Home, Medical; Homes, Medical; Medical Homes
Engelsk term Patient-Centered Care
MESH ID D018802

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.