Patientnära system (Point-of-Care Systems)

Patientnära system

Laboratorie- och andra tjänster som tillhandahålls patienter vid sängen. Dessa inkluderar diagnostiska och laboratorietester med automatiserad informationsinmatning.

Förklaring på engelska

Laboratory and other services provided to patients at the bedside. These include diagnostic and laboratory testing using automated information entry.

Synonym, svenska: Patientnära analyser; Patientnära diagnostik; Patientnära datautrustning; Patientnär teknokologi

Synonym, engelska: Point of Care Systems; Point-of-Care System; Systems, Point-of-Care; Point-of-Care; Point of Care; Bedside Computing; Computing, Bedside; Point of Care Technology; Bedside Technology; Bedside Technologies; Technologies, Bedside; Technology, Bedside

Svensk term Patientnära system
Synonym på svenska Patientnära analyser; Patientnära diagnostik; Patientnära datautrustning; Patientnär teknokologi
Synonym på engelska Point of Care Systems; Point-of-Care System; Systems, Point-of-Care; Point-of-Care; Point of Care; Bedside Computing; Computing, Bedside; Point of Care Technology; Bedside Technology; Bedside Technologies; Technologies, Bedside; Technology, Bedside
Engelsk term Point-of-Care Systems
MESH ID D019095

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.