Patientselektion (Patient Selection)

Patientselektion

Kriterier och standarder som används för att bestämma lämpligheten av att inkludera patienter med specifika tillstånd i föreslagna behandlingsplaner och de kriterier som används för att inkludera ämnen i olika kliniska prövningar och andra forskningsprotokoll.

Förklaring på engelska

Criteria and standards used for the determination of the appropriateness of the inclusion of patients with specific conditions in proposed treatment plans and the criteria used for the inclusion of subjects in various clinical trials and other research protocols.

Synonym, svenska: Patienturval; Urvalskriterier; Selektionskriterier; Patientrekrytering; Urval av deltagare; Urval för behandling

Synonym, engelska: Selection, Patient; Research Subject Recruitment; Recruitment, Research Subject; Recruitments, Research Subject; Research Subject Recruitments; Subject Recruitment, Research; Subject Recruitments, Research; Research Subject Selection; Research Subject Selections; Selection, Research Subject; Selections, Research Subject; Subject Selection, Research; Subject Selections, Research; Selection of Research Volunteers; Research Volunteers Selection; Research Volunteers Selections; Volunteers Selection, Research; Selection for Treatment; Selection for Treatments; Treatment, Selection for; Treatments, Selection for; Selection of Subjects; Subjects Selection; Subjects Selections; Patient Recruitment; Recruitment, Patient; Selection Criteria; Criteria, Selection

Svensk term Patientselektion
Synonym på svenska Patienturval; Urvalskriterier; Selektionskriterier; Patientrekrytering; Urval av deltagare; Urval för behandling
Synonym på engelska Selection, Patient; Research Subject Recruitment; Recruitment, Research Subject; Recruitments, Research Subject; Research Subject Recruitments; Subject Recruitment, Research; Subject Recruitments, Research; Research Subject Selection; Research Subject Selections; Selection, Research Subject; Selections, Research Subject; Subject Selection, Research; Subject Selections, Research; Selection of Research Volunteers; Research Volunteers Selection; Research Volunteers Selections; Volunteers Selection, Research; Selection for Treatment; Selection for Treatments; Treatment, Selection for; Treatments, Selection for; Selection of Subjects; Subjects Selection; Subjects Selections; Patient Recruitment; Recruitment, Patient; Selection Criteria; Criteria, Selection
Engelsk term Patient Selection
MESH ID D018579

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.