Patientutredning och uppföljning (Case Management)

Patientutredning och uppföljning

Ett samlingsbegrepp för alla de åtgärder som en läkare eller annan medicinskt ansvarig vidtar för att koordinera nödvändiga insatser för en patient. Det omfattar utredning, behandlingsplanering, remit tering och uppföljning, så att kontinuerlig, effektiv och kostnadseffektiv behandling uppnås.

Förklaring på engelska

A traditional term for all the activities which a physician or other health care professional normally performs to insure the coordination of the medical services required by a patient. It also, when used in connection with managed care, covers all the activities of evaluating the patient, planning treatment, referral, and follow-up so that care is continuous and comprehensive and payment for the care is obtained. (From Slee & Slee, Health Care Terms, 2nd ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Patientutredning och uppföljning
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Case Management
MESH ID D019090

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.