Patologisk bendemineralisering (Pathologic bone demineralization)

Patologisk bendemineralisering

Minskning eller förlust av mineralbeståndet i skelettets ben. Tillfällig förlust av benmineral är särskilt förknippad med rymdvistelse, viktlöshet och långvarig orörlighet. Osteoporos är ett permanent tillstånd med minskning av den totala benmassan och ökad risk för frakturer. Fysiologisk förkalkning är en process som innebär remineralisering av skelettet.

Förklaring på engelska

Decrease, loss, or removal of the mineral constituents of bones. Temporary loss of bone mineral content is especially associated with space flight, weightlessness, and extended immobilization. OSTEOPOROSIS is permanent, includes reduction of total bone mass, and is associated with increased rate of fractures. CALCIFICATION, PHYSIOLOGIC is the process of bone remineralizing. (From Dorland, 27th ed; Stedman, 25th ed; Nicogossian, Space Physiology and Medicine, 2d ed, pp327-33)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pathologic Bone Demineralization

Svensk term Patologisk bendemineralisering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pathologic Bone Demineralization
Engelsk term Pathologic bone demineralization
MESH ID D018488

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.