Patologiska tillstånd, tecken och symtom (Pathological Conditions, Signs and Symptoms)

Patologiska tillstånd, tecken och symtom

Onormala anatomiska eller fysiologiska tillstånd och objektiva eller subjektiva manifestationer av sjukdom, inte klassificerad som sjukdom eller syndrom.

Förklaring på engelska

Abnormal anatomical or physiological conditions and objective or subjective manifestations of disease, not classified as disease or syndrome.

Synonym, svenska: Symtom och allmän patologi

Synonym, engelska: Symptoms and General Pathology

Svensk term Patologiska tillstånd, tecken och symtom
Synonym på svenska Symtom och allmän patologi
Synonym på engelska Symptoms and General Pathology
Engelsk term Pathological Conditions, Signs and Symptoms
MESH ID D013568

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.