Pectobacterium (Pectobacterium)

Pectobacterium

Ett släkte av gramnegativa bakterier i familj ENTEROBACTERIACEAE bestående av arter som rikligt producerar pektinolytiska enzymer i växtpatogenesen.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative bacteria in the family ENTEROBACTERIACEAE consisting of species that profusely produce pectinolytic enzymes in plant pathogenesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Pectobacterium
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Pectobacterium
MESH ID D044043

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.