Pensionering (Retirement)

Pensionering

Tillståndet att vara pensionerad från sin position eller yrke.

Förklaring på engelska

The state of being retired from one’s position or occupation.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Retirements

Svensk term Pensionering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Retirements
Engelsk term Retirement
MESH ID D012179

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.