Peperomia (Peperomia)

Peperomia

En växtsläkt av familj PIPERACEAE. Medlemmar innehåller prenylerade kinoner.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family PIPERACEAE. Members contain prenylated quinones.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Peperomias

Svensk term Peperomia
Synonym på svenska
Synonym på engelska Peperomias
Engelsk term Peperomia
MESH ID D036941

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.