Peptid nanotuber (Peptide Nanotubes)

Peptid nanotuber

Nanotuber av cykliska peptider. Växelvis D- och L-länkning bildar plana ringar som självstaplas till nanotuber. De kan bilda porer genom cellmembran och därmed orsaka cellen skada.

Förklaring på engelska

NANOTUBES formed from cyclic peptides (PEPTIDES, CYCLIC). Alternating D and L linkages create planar rings that self assemble by stacking into nanotubes. They can form pores through CELL MEMBRANE causing damage to cells.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nanotube, Peptide; Peptide Nanotube; Peptide Nanotubes

Svensk term Peptid nanotuber
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nanotube, Peptide; Peptide Nanotube; Peptide Nanotubes
Engelsk term Peptide Nanotubes
MESH ID D045333

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.