Peptidbibliotek (Peptide Library)

Peptidbibliotek

En samling [publikationstyp] klonade peptider, eller kemiskt syntetiserade peptider, ofta bestående av alla möjliga kombinationer av aminosyror som utgör en n-aminosyrapeptid.

Förklaring på engelska

A collection of cloned peptides, or chemically synthesized peptides, frequently consisting of all possible combinations of amino acids making up an n-amino acid peptide.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Libraries, Peptide; Library, Peptide; Peptide Libraries; Random Peptide Library; Libraries, Random Peptide; Library, Random Peptide; Peptide Libraries, Random; Peptide Library, Random; Random Peptide Libraries; Synthetic Peptide Library; Libraries, Synthetic Peptide; Library, Synthetic Peptide; Peptide Libraries, Synthetic; Peptide Library, Synthetic; Synthetic Peptide Libraries; Phage Display Peptide Library; Phage Display Library, Peptide; Peptide Phage Display Library; Synthetic Peptide Combinatorial Library

Svensk term Peptidbibliotek
Synonym på svenska
Synonym på engelska Libraries, Peptide; Library, Peptide; Peptide Libraries; Random Peptide Library; Libraries, Random Peptide; Library, Random Peptide; Peptide Libraries, Random; Peptide Library, Random; Random Peptide Libraries; Synthetic Peptide Library; Libraries, Synthetic Peptide; Library, Synthetic Peptide; Peptide Libraries, Synthetic; Peptide Library, Synthetic; Synthetic Peptide Libraries; Phage Display Peptide Library; Phage Display Library, Peptide; Peptide Phage Display Library; Synthetic Peptide Combinatorial Library
Engelsk term Peptide Library
MESH ID D019151

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.