Peptidhormoner (Peptide Hormones)

Peptidhormoner

Hormoner syntetiserade från aminosyror. De skiljer sig från INTERCELLULAR SIGNALING PEPTIDER OCH PROTEINER genom att deras handlingar är systemiska.

Förklaring på engelska

Hormones synthesized from amino acids. They are distinguished from INTERCELLULAR SIGNALING PEPTIDES AND PROTEINS in that their actions are systemic.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Hormones, Peptide; Peptide Hormone; Hormone, Peptide; Polypeptide Hormones; Hormones, Polypeptide; Polypeptide Hormone; Hormone, Polypeptide

Svensk term Peptidhormoner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Hormones, Peptide; Peptide Hormone; Hormone, Peptide; Polypeptide Hormones; Hormones, Polypeptide; Polypeptide Hormone; Hormone, Polypeptide
Engelsk term Peptide Hormones
MESH ID D036361

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.