Perforantbanan (Perforant Pathway)

Perforantbanan

En väg av fibrer som har sitt ursprung i den laterala delen av ENTORHINAL CORTEX, perforerar HIPPOCAMPUS SUBICULUM och går in i stratummolekylen i hippocampus, där dessa fibrer synapsar med andra som går till DENTATE GYRUS där vägen slutar. Det är också känt som den perforerande fasciculus.

Förklaring på engelska

A pathway of fibers that originates in the lateral part of the ENTORHINAL CORTEX, perforates the SUBICULUM of the HIPPOCAMPUS, and runs into the stratum moleculare of the hippocampus, where these fibers synapse with others that go to the DENTATE GYRUS where the pathway terminates. It is also known as the perforating fasciculus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pathway, Perforant; Pathways, Perforant; Perforant Pathways; Perforating Fasciculus; Fasciculus, Perforating; Perforant Path; Path, Perforant; Paths, Perforant; Perforant Paths

Svensk term Perforantbanan
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pathway, Perforant; Pathways, Perforant; Perforant Pathways; Perforating Fasciculus; Fasciculus, Perforating; Perforant Path; Path, Perforant; Paths, Perforant; Perforant Paths
Engelsk term Perforant Pathway
MESH ID D019580

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.