Perifer blodstamcellstransplantation (Peripheral Blood Stem Cell Transplantation)

Perifer blodstamcellstransplantation

Transplantation av perifera blodstamceller. Det är ett mindre invasivt alternativ till direkt märgskörd av blodstamceller. Anrikning av stamceller i perifert blod kan uppnås genom att inducera mobilisering av stamceller från BENMÄRGEN.

Förklaring på engelska

Transplantation of PERIPHERAL BLOOD STEM CELLS. It is a less invasive alternative to direct marrow harvesting of hematopoietic stem cells. Enrichment of stem cells in peripheral blood can be achieved by inducing mobilization of stem cells from the BONE MARROW.

Synonym, svenska: Perifer stamcellstransplantation

Synonym, engelska: Peripheral Stem Cell Transplantation; Stem Cell Transplantation, Peripheral; Transplantation, Peripheral Stem Cell

Svensk term Perifer blodstamcellstransplantation
Synonym på svenska Perifer stamcellstransplantation
Synonym på engelska Peripheral Stem Cell Transplantation; Stem Cell Transplantation, Peripheral; Transplantation, Peripheral Stem Cell
Engelsk term Peripheral Blood Stem Cell Transplantation
MESH ID D036102

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.