Perinatal omvårdnad (Perinatal Care)

Perinatal omvårdnad

Vård av kvinnor och ett foster eller nyfött ges före, under och efter förlossningen från den 28: e graviditetsveckan till den 7: e dagen efter förlossningen.

Förklaring på engelska

The care of women and a fetus or newborn given before, during, and after delivery from the 28th week of gestation through the 7th day after delivery.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Care, Perinatal

Svensk term Perinatal omvårdnad
Synonym på svenska
Synonym på engelska Care, Perinatal
Engelsk term Perinatal Care
MESH ID D018743

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.