Perioral dermatit (Perioral Dermatitis)

Perioral dermatit

Knottrigt utslag av okänd orsak som övergår i blämmig hudrodnad och fjällning runt munnen, nästan uteslutande hos yngre kvinnor. Eksemet kan också breda ut sig till att omfatta ögonlocken och nedre delen av pannan (periokulär dermatit).

Förklaring på engelska

A papular eruption of unknown etiology that progresses to residual papular erythema and scaling usually confined to the area of the mouth, and almost exclusively occurring in young women. It may also be localized or extend to involve the eyelids and adjacent glabella area of the forehead (periocular dermatitis). (Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska: Perioralt eksem; Periokulär dermatit

Synonym, engelska: Perioral Dermatitis; Dermatitides, Perioral; Perioral Dermatitides; Dermatitis, Periocular; Dermatitides, Periocular; Periocular Dermatitides; Periocular Dermatitis

Svensk term Perioral dermatit
Synonym på svenska Perioralt eksem; Periokulär dermatit
Synonym på engelska Perioral Dermatitis; Dermatitides, Perioral; Perioral Dermatitides; Dermatitis, Periocular; Dermatitides, Periocular; Periocular Dermatitides; Periocular Dermatitis
Engelsk term Perioral Dermatitis
MESH ID D019557

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.