Peronospora (Peronospora)

Peronospora

Ett släkte av OOMYCETES i familj Peronosporaceae. De flesta arter är obligatoriska parasiter och många är växtpatogener.

Förklaring på engelska

A genus of OOMYCETES in the family Peronosporaceae. Most species are obligatory parasites and many are plant pathogens.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Peronosporas

Svensk term Peronospora
Synonym på svenska
Synonym på engelska Peronosporas
Engelsk term Peronospora
MESH ID D044742

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.