Persian Gulf-syndrom (Persian Gulf Syndrome)

Persian Gulf-syndrom

Oförklarliga symtom rapporterade av veteraner från Persiska viken kriget med Irak 1991. De rapporterade symtomen inkluderar trötthet, hudutslag, muskel- och ledvärk, huvudvärk, minnesförlust, andfåddhet, gastrointestinala och respiratoriska symtom, och extrem känslighet för vanligt förekommande kemikalier. (Natur 1994 5 maj; 369 (6475) :8)

Förklaring på engelska

Unexplained symptoms reported by veterans of the Persian Gulf War with Iraq in 1991. The symptoms reported include fatigue, skin rash, muscle and joint pain, headaches, loss of memory, shortness of breath, gastrointestinal and respiratory symptoms, and extreme sensitivity to commonly occurring chemicals. (Nature 1994 May 5;369(6475):8)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Syndrome, Persian Gulf; Gulf War Syndrome; Syndrome, Gulf War

Svensk term Persian Gulf-syndrom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Syndrome, Persian Gulf; Gulf War Syndrome; Syndrome, Gulf War
Engelsk term Persian Gulf Syndrome
MESH ID D018923

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.