Persien (Persia)

Persien

En forntida civilisation, känd så tidigt som 2000 f.Kr. Det persiska riket grundades av Cyrus den store (550-529 f.Kr.) och i 200 år, från 550 till 331 f.Kr., styrde perserna den antika världen från Indien till Egypten. Territoriet väster om Indien kallades Persis av grekerna som senare kallade hela imperiet Persien. I 331 f.Kr. Persiska krig mot grekerna slutade katastrofalt under kontringar av Alexander den store. Namnet Persien i modern tid för det moderna landet ändrades till Iran 1935. (Från Websters nya geografiska Ordbok [publikationstyp], 1988, p546 & Asimov, Ord på Kart [publikationstyp], 1962, p176)

Förklaring på engelska

An ancient civilization, known as early as 2000 B.C. The Persian Empire was founded by Cyrus the Great (550-529 B.C.) and for 200 years, from 550 to 331 B.C., the Persians ruled the ancient world from India to Egypt. The territory west of India was called Persis by the Greeks who later called the entire empire Persia. In 331 B.C. the Persian wars against the Greeks ended disastrously under the counterattacks by Alexander the Great. The name Persia in modern times for the modern country was changed to Iran in 1935. (From Webster’s New Geographical Dictionary, 1988, p546 & Asimov, Words on the Map, 1962, p176)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Persian Empire

Svensk term Persien
Synonym på svenska
Synonym på engelska Persian Empire
Engelsk term Persia
MESH ID D019071

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.