Pinus sylvestris (Pinus sylvestris)

Pinus sylvestris

En växtart av släktet PINUS som är källan till pinosylvin. Det kallas ibland skotsk tall eller skotsk tall, vilket också är ett vanligt namn för andra arter av detta släkt.

Förklaring på engelska

A plant species of the genus PINUS which is the source of pinosylvin. It is sometimes called Scotch pine or Scots pine, which is also a common name for other species of this genus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pinus sylvestri; sylvestri, Pinus

Svensk term Pinus sylvestris
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pinus sylvestri; sylvestri, Pinus
Engelsk term Pinus sylvestris
MESH ID D041605

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.