Piscirickettsiaceaeinfektioner (Piscirickettsiaceae Infections)

Piscirickettsiaceaeinfektioner

Infektioner med bakterier av familj PISCIRICKETTSIACEAE, vilket orsakar septikemisk sjukdom hos laxfisk (SALMONIDAE). Piscirickettsia-liknande bakterier är också associerade med sjukdomssyndrom hos icke-laxfisk.

Förklaring på engelska

Infections with bacteria of the family PISCIRICKETTSIACEAE, causing septicemic disease of salmonid fish (SALMONIDAE). Piscirickettsia-like bacteria are also associated with disease syndromes in non-salmonid fish.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Piscirickettsiaceae Infection; Piscirickettsiosis; Piscirickettsioses

Svensk term Piscirickettsiaceaeinfektioner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Piscirickettsiaceae Infection; Piscirickettsiosis; Piscirickettsioses
Engelsk term Piscirickettsiaceae Infections
MESH ID D044225

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.