Planetär evolution (Planetary Evolution)

Planetär evolution

Uppkomst och utveckling av himlakroppar i solsystem. Hit hör även studier av tidig planetär geologi.

Förklaring på engelska

Creation and development of bodies within solar systems, includes study of early planetary geology.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Planetary Evolution

Svensk term Planetär evolution
Synonym på svenska
Synonym på engelska Planetary Evolution
Engelsk term Planetary Evolution
MESH ID D019419

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.