Plasmodium ovale (Plasmodium ovale)

Plasmodium ovale

En art av protozoisk parasit som orsakar MALARIA. Det är den sällsynta av de fyra arterna av PLASMODIUM som smittar människa, men är vanligt i västafrikanska länder och angränsande områden.

Förklaring på engelska

A species of protozoan parasite causing MALARIA. It is the rarest of the four species of PLASMODIUM infecting humans, but is common in West African countries and neighboring areas.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Plasmodium ovales; ovales, Plasmodium

Svensk term Plasmodium ovale
Synonym på svenska
Synonym på engelska Plasmodium ovales; ovales, Plasmodium
Engelsk term Plasmodium ovale
MESH ID D041122

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.