Pleurodes (Pleurodesis)

Pleurodes

Produktionen av vidhäftningar mellan parietal och visceral lungsäck. Förfarandet används vid behandling av bronkopleurala fistlar, maligna pleurautgjutningar och luft i lungsäcken och involverar ofta instillation av kemikalier eller andra medel i pleuralrummet vilket i själva verket orsakar en pleurit som tätar luftläckan. (Från Fishman, lungsjukdomar, 2d ed, p2233 & Dorland, 27th ed)

Förklaring på engelska

The production of adhesions between the parietal and visceral pleura. The procedure is used in the treatment of bronchopleural fistulas, malignant pleural effusions, and pneumothorax and often involves instillation of chemicals or other agents into the pleural space causing, in effect, a pleuritis that seals the air leak. (From Fishman, Pulmonary Diseases, 2d ed, p2233 & Dorland, 27th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Pleurodes
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Pleurodesis
MESH ID D018700

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.