Plocamium (Plocamium)

Plocamium

Ett släkte av RÖDA ALGER, i familj Plocamiaceae, finns i tempererade marina miljöer över hela världen. Polyhalogenerade monoterpener av potentiell medicinsk användning har isolerats från dess art.

Förklaring på engelska

A genus of RED ALGAE, in the family Plocamiaceae, found in temperate marine environments worldwide. Polyhalogenated monoterpenes of potential medicinal use have been isolated from its species.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Plocamiums

Svensk term Plocamium
Synonym på svenska
Synonym på engelska Plocamiums
Engelsk term Plocamium
MESH ID D044725

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.