Plötslig spädbarnsdöd (Sudden Infant Death)

Plötslig spädbarnsdöd

Den plötsliga och oförklarliga död hos ett till synes friskt spädbarn under ett års ålder, förblir oförklarlig efter en grundlig fallundersökning, inklusive utförande av en fullständig obduktion, undersökning av dödsplatsen, och litteraturöversikt [publikationstyp] av den kliniska historia. (Pediatr Pathol 1991 Sep-okt; 11 (5) :677-84)

Förklaring på engelska

The abrupt and unexplained death of an apparently healthy infant under one year of age, remaining unexplained after a thorough case investigation, including performance of a complete autopsy, examination of the death scene, and review of the clinical history. (Pediatr Pathol 1991 Sep-Oct;11(5):677-84)

Synonym, svenska: SIDS

Synonym, engelska: Cot Death; Cot Deaths; Death, Cot; SID; SIDS; Sudden Infant Death Syndrome; Death, Sudden Infant; Infant Death, Sudden; Crib Death; Death, Crib

Svensk term Plötslig spädbarnsdöd
Synonym på svenska SIDS
Synonym på engelska Cot Death; Cot Deaths; Death, Cot; SID; SIDS; Sudden Infant Death Syndrome; Death, Sudden Infant; Infant Death, Sudden; Crib Death; Death, Crib
Engelsk term Sudden Infant Death
MESH ID D013398

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.