Pluto (Pluto)

Pluto

Den nionde planeten i ordning från solen. Det är en av de fem yttre planeter i solsystem. Dess enda naturliga satellit är Charon.

Förklaring på engelska

The ninth planet in order from the sun. It is one of the five outer planets of the solar system. Its only natural satellite is Charon.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Charon

Svensk term Pluto
Synonym på svenska
Synonym på engelska Charon
Engelsk term Pluto
MESH ID D018542

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.