Pneumonisk pasteurellos (Pneumonic Pasteurellosis)

Pneumonisk pasteurellos

Andningssjukdomar sjukdom nötkreatur som påträffats hos djur som har transporterats eller exponerats för nötkreatur som nyligen transporterats. Det huvudsakliga medlet som ansvarar för sjukdom är MANNHEIMIA HAEMOLYTICA och mindre vanligt, PASTEURELLA MULTOCIDA eller HAEMOPHILUS SOMNUS. Alla tre agenterna är normala invånare i den bovin nasala svalgslimhinnan men inte LUNG. De betraktas som opportunistiska patogener efter STRESS, FYSIOLOGISK och/eller en virusinfektion. Den resulterande bakteriella fibrinösa BRONKOPNEUMONIN är ofta dödlig.

Förklaring på engelska

Bovine respiratory disease found in animals that have been shipped or exposed to CATTLE recently transported. The major agent responsible for the disease is MANNHEIMIA HAEMOLYTICA and less commonly, PASTEURELLA MULTOCIDA or HAEMOPHILUS SOMNUS. All three agents are normal inhabitants of the bovine nasal pharyngeal mucosa but not the LUNG. They are considered opportunistic pathogens following STRESS, PHYSIOLOGICAL and/or a viral infection. The resulting bacterial fibrinous BRONCHOPNEUMONIA is often fatal.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pneumonic Pasteurellosis; Shipping Fever; Fever, Shipping

Svensk term Pneumonisk pasteurellos
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pneumonic Pasteurellosis; Shipping Fever; Fever, Shipping
Engelsk term Pneumonic Pasteurellosis
MESH ID D012766

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.