Poly-ig-receptor (Polymeric immunoglobulin receptors)

Poly-ig-receptor

Specialiserade Fc-receptorer (RECEPTORER, FC) för polymera immunglobuliner, som förmedlar transcytos av polymert immunoglobulin A och immunoglobulin M i yttre sekret. De finns på ytorna av epitelceller och leverceller. Efter bindning till IMMUNOGLOBULIN A genomgår receptor-ligandkomplexet endocytos, transport med vesikel och utsöndring i lumen genom exocytos. Före frisättning klyvs den del av receptorn (SEKRETORISK KOMPONENT) som är bunden till IMMUNOGLOBULIN A proteolytiskt från dess transmembransvans. (Från Rosen et al., Ordbok [publikationstyp] of Immunology, 1989)

Förklaring på engelska

Specialized Fc receptors (RECEPTORS, FC) for polymeric immunoglobulins, which mediate transcytosis of polymeric IMMUNOGLOBULIN A and IMMUNOGLOBULIN M into external secretions. They are found on the surfaces of epithelial cells and hepatocytes. After binding to IMMUNOGLOBULIN A, the receptor-ligand complex undergoes endocytosis, transport by vesicle, and secretion into the lumen by exocytosis. Before release, the part of the receptor (SECRETORY COMPONENT) that is bound to IMMUNOGLOBULIN A is proteolytically cleaved from its transmembrane tail. (From Rosen et al., The Dictionary of Immunology, 1989)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Polymeric Immunoglobulin Receptors; Immunoglobulin Receptors, Polymeric; Receptor, Polyimmunoglobulin; Receptor, Polymeric Ig; Poly-Ig Receptor; Poly Ig Receptor; Receptor, Poly-Ig; Polyimmunoglobulin Receptor; Polymeric Immunoglobulin Receptor; Immunoglobulin Receptor, Polymeric; Receptor, Polymeric Immunoglobulin; Polymeric Ig Receptor; Ig Receptor, Polymeric

Svensk term Poly-ig-receptor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Polymeric Immunoglobulin Receptors; Immunoglobulin Receptors, Polymeric; Receptor, Polyimmunoglobulin; Receptor, Polymeric Ig; Poly-Ig Receptor; Poly Ig Receptor; Receptor, Poly-Ig; Polyimmunoglobulin Receptor; Polymeric Immunoglobulin Receptor; Immunoglobulin Receptor, Polymeric; Receptor, Polymeric Immunoglobulin; Polymeric Ig Receptor; Ig Receptor, Polymeric
Engelsk term Polymeric immunoglobulin receptors
MESH ID D019056

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.