Poly(A)-bindande protein II (Poly(A)-Binding Protein II)

Poly(A)-bindande protein II

Ett poly (A) bindande protein som är involverat i att främja förlängningen av poly A-svansarna av MRNA. Proteinet kräver minst tio ADENOSIN-nukleotider för att binda till mRNA. När den är bunden fungerar den i samband med klyvning och polyadenyleringsspecificitetfaktor för att stimulera hastigheten för poly A-syntes av POLY A-POLYMERAS. När Poly-A-svansar når cirka 250 nukleotider i längd stimulerar poly (A) bindande protein II inte längre POLYADENYLERING. Mutationer inom en upprepad GCG-region i genen för poly (A) bindande protein II har visat sig orsaka sjukdom MUSKELDYSTROFI, OCULOFARYNGEAL.

Förklaring på engelska

A poly(A) binding protein that is involved in promoting the extension of the poly A tails of MRNA. The protein requires a minimum of ten ADENOSINE nucleotides in order for binding to mRNA. Once bound it works in conjunction with CLEAVAGE AND POLYADENYLATION SPECIFICITY FACTOR to stimulate the rate of poly A synthesis by POLY A POLYMERASE. Once poly-A tails reach around 250 nucleotides in length poly(A) binding protein II no longer stimulates POLYADENYLATION. Mutations within a GCG repeat region in the gene for poly(A) binding protein II have been shown to cause the disease MUSCULAR DYSTROPHY, OCULOPHARYNGEAL.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: PAB2 Poly(A) Binding Protein; Poly(A) Binding Protein, Nuclear 1; Pabp2 Gene Product; Pabp2 Protein; Poly(A) Binding Protein II; PAB II; PABP2

Svensk term Poly(A)-bindande protein II
Synonym på svenska
Synonym på engelska PAB2 Poly(A) Binding Protein; Poly(A) Binding Protein, Nuclear 1; Pabp2 Gene Product; Pabp2 Protein; Poly(A) Binding Protein II; PAB II; PABP2
Engelsk term Poly(A)-Binding Protein II
MESH ID D039103

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.