Poly(A)-bindande proteinter (Poly(A)-Binding Proteins)

Poly(A)-bindande proteinter

Proteiner som binder till den 3′ polyadenylerade regionen av MRNA. När komplexet med RNA tjänar proteiner en rad funktioner som att stabilisera 3′ slutet av RNA, främja poly (A) syntes och stimulera mRNA-översättning.

Förklaring på engelska

Proteins that bind to the 3′ polyadenylated region of MRNA. When complexed with RNA the proteins serve an array of functions such as stabilizing the 3′ end of RNA, promoting poly(A) synthesis and stimulating mRNA translation.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Poly(A)-Binding Protein; Poly A-Binding Proteins; Poly A Binding Proteins; Poly(A)+ mRNA Binding Protein; Poly A-Binding Protein; Poly A Binding Protein

Svensk term Poly(A)-bindande proteinter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Poly(A)-Binding Protein; Poly A-Binding Proteins; Poly A Binding Proteins; Poly(A)+ mRNA Binding Protein; Poly A-Binding Protein; Poly A Binding Protein
Engelsk term Poly(A)-Binding Proteins
MESH ID D039102

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.