Polyfarmaci (Polypharmacy)

Polyfarmaci

Användningen av flera läkemedel som administreras till samma patient, vanligast hos äldre patienter. Det inkluderar också administrering av överdriven medicinering. Eftersom i USA fördelas de flesta läkemedel som formuleringar med ett medel, polyfarmaci, men använder många läkemedel som administreras till samma patient, måste differentieras från LÄKEMEDELSKOMBINATIONER, enstaka preparat som innehåller två eller flera läkemedel som en fast dos, och från DRUG THERAPY, KOMBINATION, två eller flera läkemedel administreras separat för en kombinerad effekt. (Från Segen, Ordbok [publikationstyp] för modern Medicin, 1992)

Förklaring på engelska

The use of multiple drugs administered to the same patient, most commonly seen in elderly patients. It includes also the administration of excessive medication. Since in the United States most drugs are dispensed as single-agent formulations, polypharmacy, though using many drugs administered to the same patient, must be differentiated from DRUG COMBINATIONS, single preparations containing two or more drugs as a fixed dose, and from DRUG THERAPY, COMBINATION, two or more drugs administered separately for a combined effect. (From Segen, Dictionary of Modern Medicine, 1992)

Synonym, svenska: Multimedicinering

Synonym, engelska: Polymedication

Svensk term Polyfarmaci
Synonym på svenska Multimedicinering
Synonym på engelska Polymedication
Engelsk term Polypharmacy
MESH ID D019338

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.