Porphyra (Porphyra)

Porphyra

Ett släkte av RÖDA ALGER i familj Bangiaceae. Det är den mest konsumerade TÅNG i världen och särskilt i Asien.

Förklaring på engelska

A genus of RED ALGAE in the family Bangiaceae. It is the most widely consumed SEAWEED in the world and especially in Asia.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Porphyras; Nori; Norus

Svensk term Porphyra
Synonym på svenska
Synonym på engelska Porphyras; Nori; Norus
Engelsk term Porphyra
MESH ID D044664

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.