Portosystemisk shunt, transjugular intrahepatisk (Portasystemic Shunt, Transjugular Intrahepatic)

Portosystemisk shunt, transjugular intrahepatisk

Kirurgisk portosystemisk shunt med syfte att reducera portal hypertoni i samband med esofagusvaricer och ascites. Ingreppet sker perkutant via halsvenen och en intrahepatisk shunt etableras mellan levervenen och portalvenen. Passagen upprätthålls med en metallstent. Används hos patienter med misslyckad skleroterapi och är ytterligare alternativ till andra kirurgiska shunt-metoder. Operationstiden är 1-3 timmar.

Förklaring på engelska

A type of surgical portasystemic shunt to reduce portal hypertension with associated complications of esophageal varices and ascites. It is performed percutaneously through the jugular vein and involves the creation of an intrahepatic shunt between the hepatic vein and portal vein. The channel is maintained by a metallic stent. The procedure can be performed in patients who have failed sclerotherapy and is an additional option to the surgical techniques of portocaval, mesocaval, and splenorenal shunts. It takes one to three hours to perform. (JAMA 1995;273(23):1824-30)

Synonym, svenska: TIPSS; Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt

Synonym, engelska: Shunt, Transjugular Intrahepatic Portasystemic; TIPSS; Shunt, Transjugular Intrahepatic Portosystemic; Portosystemic Shunt, Transjugular Intrahepatic; TIPS; Transjugular Intrahepatic Portasystemic Shunt

Svensk term Portosystemisk shunt, transjugular intrahepatisk
Synonym på svenska TIPSS; Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt
Synonym på engelska Shunt, Transjugular Intrahepatic Portasystemic; TIPSS; Shunt, Transjugular Intrahepatic Portosystemic; Portosystemic Shunt, Transjugular Intrahepatic; TIPS; Transjugular Intrahepatic Portasystemic Shunt
Engelsk term Portasystemic Shunt, Transjugular Intrahepatic
MESH ID D019168

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.