Porträtt [Publikationstyp] (Portrait)

Porträtt [Publikationstyp]

Arbete bestående av grafiska framställningar, särskilt av ansikte, av riktiga personer, vanligtvis poserade, levande eller döda. De är bilder vars syfte är att skildra en individ eller grupp individer, inte bilder som bara inkluderar människor som en del av en händelse eller scen. (Ur tesaurus för grafiska material II, p540, 1995)

Förklaring på engelska

Work consisting of graphic representations, especially of the face, of real persons, usually posed, living or dead. They are pictures whose purpose is the portrayal of an individual or group of individuals, not pictures which merely include people as part of an event or scene. (From Thesaurus for Graphic Materials II, p540, 1995)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Portraits

Svensk term Porträtt [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska Portraits
Engelsk term Portrait
MESH ID D019477

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.