Poster [Publikationstyp] (Poster)

Poster [Publikationstyp]

Arbete bestående av meddelanden om enstaka eller flera ark som görs för att locka uppmärksamhet till händelser, aktiviteter, orsaker, varor, eller tjänster. De är för utstationering, vanligtvis på en offentlig plats och är främst bildmässiga. De är avsedda att göra ett omedelbart intryck på avstånd. Affischer inkluderar inte affischpresentationer vid konferenser och möten. (Från synonymordboken för grafiska material II: Genre och fysiska karaktäristiska rubriker, 1995)

Förklaring på engelska

Work consisting of single or multi-sheet notices made to attract attention to events, activities, causes, goods, or services. They are for posting, usually in a public place and are chiefly pictorial. They are intended to make an immediate impression from a distance. Posters do not include poster presentations at conferences and meetings. (From Thesaurus for Graphic Materials II: Genre and Physical Characteristic Headings, 1995)

Synonym, svenska: Affisch [Publikationstyp]

Synonym, engelska: Posters

Svensk term Poster [Publikationstyp]
Synonym på svenska Affisch [Publikationstyp]
Synonym på engelska Posters
Engelsk term Poster
MESH ID D019519

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.