Postkoital födelsekontroll (Postcoital Contraception)

Postkoital födelsekontroll

Medel för postcoital intervention för att undvika graviditet, såsom administrering av POSTCOITAL PREVENTIVMEDEL för att förhindra BEFRUKTNING av ett ägg eller implantation av ett befruktat ägg (OVUM IMPLANTATION).

Förklaring på engelska

Means of postcoital intervention to avoid pregnancy, such as the administration of POSTCOITAL CONTRACEPTIVES to prevent FERTILIZATION of an egg or implantation of a fertilized egg (OVUM IMPLANTATION).

Synonym, svenska: Postkoital antikonception; Postkoital prevention; Prevention efter samlag; Akutprevention

Synonym, engelska: Postcoital Contraception; Fertility Control, Postcoital; Control, Postcoital Fertility; Postcoital Fertility Control; Emergency Contraception; Contraception, Emergency

Svensk term Postkoital födelsekontroll
Synonym på svenska Postkoital antikonception; Postkoital prevention; Prevention efter samlag; Akutprevention
Synonym på engelska Postcoital Contraception; Fertility Control, Postcoital; Control, Postcoital Fertility; Postcoital Fertility Control; Emergency Contraception; Contraception, Emergency
Engelsk term Postcoital Contraception
MESH ID D044363

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.