Postkommotionella syndrom (Post-Concussion Syndrome)

Postkommotionella syndrom

De organiska och psykogena störningar som observerats efter slutna huvudskador (huvudskador, STÄNGD). Postkommotionella syndrom inkluderar subjektiva fysiska klagomål (dvs huvudvärk, svindel), kognitiva, emotionella och beteendeförändringar. Dessa störningar kan vara kroniska, permanenta eller sena framväxande.

Förklaring på engelska

The organic and psychogenic disturbances observed after closed head injuries (HEAD INJURIES, CLOSED). Post-concussion syndrome includes subjective physical complaints (i.e. headache, dizziness), cognitive, emotional, and behavioral changes. These disturbances can be chronic, permanent, or late emerging.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Post Concussion Syndrome; Post-Concussive Symptoms; Post Concussive Symptoms; Post-Concussive Symptom; Post-Concussion Symptoms; Post Concussion Symptoms; Post-Concussion Symptom; Post-Concussive Syndrome; Post Concussive Syndrome; Post-Concussive Syndromes; Post-Concussive Syndrome, Chronic; Chronic Post-Concussive Syndrome; Chronic Post-Concussive Syndromes; Post Concussive Syndrome, Chronic; Post-Concussive Syndromes, Chronic

Svensk term Postkommotionella syndrom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Post Concussion Syndrome; Post-Concussive Symptoms; Post Concussive Symptoms; Post-Concussive Symptom; Post-Concussion Symptoms; Post Concussion Symptoms; Post-Concussion Symptom; Post-Concussive Syndrome; Post Concussive Syndrome; Post-Concussive Syndromes; Post-Concussive Syndrome, Chronic; Chronic Post-Concussive Syndrome; Chronic Post-Concussive Syndromes; Post Concussive Syndrome, Chronic; Post-Concussive Syndromes, Chronic
Engelsk term Post-Concussion Syndrome
MESH ID D038223

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.