Postoperativ blödning (Postoperative Hemorrhage)

Postoperativ blödning

Blödning efter något kirurgiskt ingrepp. Det kan vara omedelbart eller försenat och är inte begränsat till det kirurgiskt sår.

Förklaring på engelska

Hemorrhage following any surgical procedure. It may be immediate or delayed and is not restricted to the surgical wound.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Postoperative Hemorrhages; Blood Loss, Postoperative; Loss, Postoperative Blood; Postoperative Blood Loss; Hemorrhages, Postoperative; Hemorrhage, Postoperative

Svensk term Postoperativ blödning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Postoperative Hemorrhages; Blood Loss, Postoperative; Loss, Postoperative Blood; Postoperative Blood Loss; Hemorrhages, Postoperative; Hemorrhage, Postoperative
Engelsk term Postoperative Hemorrhage
MESH ID D019106

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.