Postprandiell period (Postprandial Period)

Postprandiell period

Tidsramen efter en måltid eller MATINTAG.

Förklaring på engelska

The time frame after a meal or FOOD INTAKE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Period, Postprandial; Periods, Postprandial; Postprandial Periods; Postcibal Period; Period, Postcibal; Periods, Postcibal; Postcibal Periods

Svensk term Postprandiell period
Synonym på svenska
Synonym på engelska Period, Postprandial; Periods, Postprandial; Postprandial Periods; Postcibal Period; Period, Postcibal; Periods, Postcibal; Postcibal Periods
Engelsk term Postprandial Period
MESH ID D019518

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.