Posttraumatiskt stressyndrom (Post-traumatic stress disorders)

Posttraumatiskt stressyndrom

En grupp traumatiska stressyndrom med symtom som pågår längre än en månad.

Förklaring på engelska

A class of traumatic stress disorders with symptoms that last more than one month.

Synonym, svenska: PTSD; Stressyndrom, posttraumatiskt; Posttraumatiska neuroser; Moralisk skada

Synonym, engelska: Post-Traumatic Stress Disorder; Stress Disorder, Post-Traumatic; Neuroses, Post-Traumatic; Neuroses, Post Traumatic; Post-Traumatic Neuroses; PTSD; Neuroses, Posttraumatic; Posttraumatic Neuroses; Post-Traumatic Stress Disorders; Post Traumatic Stress Disorders; Posttraumatic Stress Disorders; Posttraumatic Stress Disorder; Stress Disorder, Posttraumatic; Stress Disorders, Posttraumatic; Post Traumatic Stress Disorder; Stress Disorder, Post Traumatic; Delayed Onset Post-Traumatic Stress Disorder; Delayed Onset Post Traumatic Stress Disorder; Chronic Post-Traumatic Stress Disorder; Chronic Post Traumatic Stress Disorder; Moral Injury; Injury, Moral; Moral Injuries; Acute Post-Traumatic Stress Disorder; Acute Post Traumatic Stress Disorder

Svensk term Posttraumatiskt stressyndrom
Synonym på svenska PTSD; Stressyndrom, posttraumatiskt; Posttraumatiska neuroser; Moralisk skada
Synonym på engelska Post-Traumatic Stress Disorder; Stress Disorder, Post-Traumatic; Neuroses, Post-Traumatic; Neuroses, Post Traumatic; Post-Traumatic Neuroses; PTSD; Neuroses, Posttraumatic; Posttraumatic Neuroses; Post-Traumatic Stress Disorders; Post Traumatic Stress Disorders; Posttraumatic Stress Disorders; Posttraumatic Stress Disorder; Stress Disorder, Posttraumatic; Stress Disorders, Posttraumatic; Post Traumatic Stress Disorder; Stress Disorder, Post Traumatic; Delayed Onset Post-Traumatic Stress Disorder; Delayed Onset Post Traumatic Stress Disorder; Chronic Post-Traumatic Stress Disorder; Chronic Post Traumatic Stress Disorder; Moral Injury; Injury, Moral; Moral Injuries; Acute Post-Traumatic Stress Disorder; Acute Post Traumatic Stress Disorder
Engelsk term Post-traumatic stress disorders
MESH ID D013313

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.