Potyviridae (Potyviridae)

Potyviridae

En familj av RNA-växtvirus med böjliga, trådformiga partiklar och bestående av sex släktingar: POTYVIRUS; Ipomovirus; Macluravirus; Rymovirus; Tritimovirus; och Bymovirus. Alla familj blankett [publikationstyp] cytoplasmatiska cylindriska inklusionskroppar under infektion.

Förklaring på engelska

A family of RNA plant viruses with flexuous, filamentous particles and consisting of six genera: POTYVIRUS; Ipomovirus; Macluravirus; Rymovirus; Tritimovirus; and Bymovirus. All members of the family form cytoplasmic cylindrical inclusion bodies during infection.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rymovirus; Rymoviruses; Tritimovirus; Tritimoviruses; Macluravirus; Macluraviruses; Bymovirus; Bymoviruses; Ipomovirus; Ipomoviruses

Svensk term Potyviridae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rymovirus; Rymoviruses; Tritimovirus; Tritimoviruses; Macluravirus; Macluraviruses; Bymovirus; Bymoviruses; Ipomovirus; Ipomoviruses
Engelsk term Potyviridae
MESH ID D019176

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.