Predikan [Publikationstyp] (Sermon)

Predikan [Publikationstyp]

Arbete bestående av diskurser för religiös undervisning eller uppmaning, särskilt en baserad på en skrifttext och levererad av en prästerskapsmedlem, som en del av en gudstjänst. (Från: Random House Unabridged Ordbok [publikationstyp], 2d ed)

Förklaring på engelska

Work consisting of discourses for the purpose of religious instruction or exhortation, especially one based on a text of Scripture and delivered by a member of the clergy, as part of a religious service. (From: Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sermons

Svensk term Predikan [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sermons
Engelsk term Sermon
MESH ID D019523

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.