Premedicinsk kurs studerande (Premedical Students)

Premedicinsk kurs studerande

Individer som är inskrivna i en förberedande kurs för medicinska skolan.

Förklaring på engelska

Individuals enrolled in a preparatory course for medical school.

Synonym, svenska: Studenter, premedicinsk kurs

Synonym, engelska: Premedical Students; Student, Premedical; Premedical Student

Svensk term Premedicinsk kurs studerande
Synonym på svenska Studenter, premedicinsk kurs
Synonym på engelska Premedical Students; Student, Premedical; Premedical Student
Engelsk term Premedical Students
MESH ID D013340

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.