Preprotetiska oralkirurgiska ingrepp (Oral Surgical Procedures, Preprosthetic)

Preprotetiska oralkirurgiska ingrepp

Kirurgi som är nödvändig för att en protes ska vila på en fast bas, fri från markerade beniga utsprång eller underskott, och saknar störande muskelfästen, överskott av mucoperiosteum, hyperplasi, och fibrösa eller papillära tillväxter.

Förklaring på engelska

Surgery necessary for a denture to rest on a firm base, free from marked osseous protuberances or undercuts, and devoid of interfering muscle attachments, excess mucoperiosteum, hyperplasias, and fibrous or papillary growths.

Synonym, svenska: Preprotetisk oralkirurgi; Preprotetiska oralkirurgiska teknik

Synonym, engelska: Preprosthetic Oral Surgical Procedure; Surgical Procedures, Oral, Preprosthetic; Preprosthetic Oral Surgical Procedures; Oral Surgical Procedure, Preprosthetic; Surgical Procedure, Oral, Preprosthetic

Svensk term Preprotetiska oralkirurgiska ingrepp
Synonym på svenska Preprotetisk oralkirurgi; Preprotetiska oralkirurgiska teknik
Synonym på engelska Preprosthetic Oral Surgical Procedure; Surgical Procedures, Oral, Preprosthetic; Preprosthetic Oral Surgical Procedures; Oral Surgical Procedure, Preprosthetic; Surgical Procedure, Oral, Preprosthetic
Engelsk term Oral Surgical Procedures, Preprosthetic
MESH ID D013516

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.