Pressfoder (Silage)

Pressfoder

Foder omvandlas till saftigt foder för boskap genom processer av anaerob jäsning (som i en silo).

Förklaring på engelska

Fodder converted into succulent feed for livestock through processes of anaerobic fermentation (as in a silo).

Synonym, svenska: Ensilage

Synonym, engelska

Svensk term Pressfoder
Synonym på svenska Ensilage
Synonym på engelska
Engelsk term Silage
MESH ID D012820

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.